Dividendbeleid MultiplyHappiness BV

Uitgangspunt voor ons dividendbeleid is onze missie: Multiply Happiness Worldwide. Dit hebben we concreet vertaald naar ik, wij, wereld.

Het resultaat van de onderneming in een boekjaar – dat resteert na inhouding van de winst die benodigd is voor verdere groei van de onderneming – zal als dividend als volgt worden bestemd.

* 1/3 komt toe aan de aandeelhouders (“ik“)

* 1/3 komt – als gift – toe aan de “directe omgeving” van de aandeelhouders; exacte allocatie/verdeling ter besluitvorming van elke individuele aandeelhouder voor zijn/haar deel (“wij”)

* 1/3 is – als donatie – bestemd voor de wereld – projecten of goede doelen die bijdragen aan een gelukkiger wereld – besluitvorming over allocatie/toewijzing in directie MultiPlyHappiness BV.  (“wereld”)