Dividend policy

Dividendbeleid MultiplyHappiness BV

Uitgangspunt voor ons dividendbeleid is onze missie: Multiply Happiness Worldwide. Indien het resultaat van de onderneming het toe laat zullen wij dividend uitkeren. Altijd in een gezonde balans tussen de onderneming, de aandeelhouders en de samenleving (HappyWe; Multiply Happiness Worldwide),

Ons streven is dat wij uiteindelijk 50% (starten met 10%) van de gerealiseerde positieve resultaten aan kunnen wenden aan onze missie: Multiply Happiness worldwide. Het percentage is afhankelijk van het gerealiseerde resultaat en wordt in de AVA vastgesteld.